KORONKA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Ojcze nasz……….

Zdrowaś Maryjo………..

Wierzę w Boga …………..

 Na dużych paciorkach:

Święty Józefie, Boga Piastunie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, przyczyń się za nami do Majestatu Bożego.

Na małych paciorkach:

Święty Józefie królujący w niebie ,przybądź nam w naszej potrzebie.

Na zakończenie:

Święty Józefie módl się za nami 3x