FORMACJA I EDUKACJA

♦ Wykłady Studium Biblijnego

♦ Błogosławieni i święci

♦ Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES

♦ Katechizm Kościoła Katolickiego

♦ o. Raniero Cantalamessa OFMCap

♦ Ks. Piotr Pawlukiewicz
Rekolekcje, homilie, misje, konferencje, audycje ks. Piotra Pawlukiewicza

♦ ks. Marek Dziewiecki – wybrane artykuły i inne

♦ Formacja duchowa- jezuici

♦ www.augustianie.pl – Ośrodek Rekolekcyjno-Formacyjny pw. św.Augustyna

♦ Centrum Formacji Duchowej Salwatorianie

♦ Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

♦ Centrum Kultury Duchowej – strona na której można wiele dowiedzieć się o szkole kontemplacji, o szkole medytacji, modlitwie serca. Celem tej strony jest rozwój idei duchowości, jako antidotum na nadmiar zmysłowości we współczesnej kulturze

♦ Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie to ośrodek duchowości chrześcijańskiej, edukacji i kultury prowadzony przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów.

♦ www.bosko.pl

♦ www.slowopana.com