I TYDZIEŃ ADWENTU

Panie Jezu, w Twojej cichej, pokornej Obecności  w Najświętszym Sakramencie dajesz nam przystęp do Siebie i wzór ustawicznego, cichego trwania.

Panie Jezu, przepraszamy Cię, że poddajemy się lękowi, pesymizmowi, że usypiamy znużone trudnymi realiami życia.

W tym czasie Adwentu potrzebujemy nowego przebudzenia, odnowy Ducha, podjęcia na nowo codziennego Krzyża, który jest naszą  BRAMĄ  ZBAWIENIA.

Pragniemy w duchowej jedności naszych serc w tym czasie Adwentu, każdego dnia włączyć się w nurt modlitwy Godziny Czytań, która jest modlitwą całego Kościoła świętego.

Niech Duch Święty sprawi, aby ta modlitwa ubogacała nasze życie chrześcijańskie i zakonne, abyśmy ze spokojem     i ufnością spojrzały w przyszłość i szły za Jezusem z zapalonymi lampami wiary i ufności, jak owe panny roztropne, które czuwały aż PAN przyjdzie.

Niech Duch Święty sprawi aby nasz duch dostroił się do słów, które będziemy odmawiały poprzez psalmy, czytania i modlitwy Liturgii Godzin.

Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza bądź nam Przewodniczką, ucz nas zatroskania o sprawy Kościoła świętego, papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, zatroskania i ufności o losy naszej Ojczyzny oraz Rodaków i tych na świecie, którzy cierpią z powodu pandemii. Amen

II TYDZIEŃ ADWENTU

Panie Jezu ukryty, a jakże prawdziwie obecny w Sakramencie ołtarza. Prosimy Cię, abyśmy mogły cieszyć się Twoją obecnością w naszych sercach.

Duchu Święty, nasz Przewodniku i Pocieszycielu, daj nam światło, jak mamy realizować powołanie franciszkańskie i honorackie w tych czasach, kiedy kpi się z Boga, z Bożych przykazań, z Jego Świętych?

Jak mamy trwać w siostrzanej miłości, jedności pomimo ograniczeń i izolacji czy przymusowej kwarantanny?

Jak mamy służyć chorym, aby dać im nadzieję?

Jak dźwigać w słabości nasze krzyże cierpienia, lęku, niepewności, gniewu?

Twojej Matczynej trosce Maryjo, powierzamy nasze domowe wspólnoty, powierzamy zwłaszcza siostry chore, cierpiące, dźwigające krzyż cierpienia choroby covid-19 oraz wszystkie środowiska pracy, do których zostałyśmy posłane.

Polecamy nasze rodziny i bliskie nam osoby.

Ty Maryjo dajesz nam przykład zaufania Bogu i wytrwanie.

W czasie tego Adwentu Kościół w Słowie Bożym zachęca nas: „Czuwajcie, bo nasz Pan przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę”. „Przygotujmy drogę Panu, prostujmy ścieżki dla Niego” 

Kościół jako Matka, troszczy się o wzrost naszej wiary „abyśmy słuchając Słowo – wierzyli, a wierząc – osiągnęli zbawienie”. Amen

III TYDZIEŃ ADWENTU

Panie Jezu obecny w tym Najświętszym Sakramencie, dziękujemy Ci, że nieustannie karmisz nas Swoim Ciałem i Krwią, aby uczynić nas uczestnikami swego chwalebnego życia.

Wpatrując się w postacie tego Adwentu, pragniemy naśladować Maryję rozradowaną w Panu, która wielbi Boga za wielkie Jego dzieła. Oblubienica Ducha Świętego słucha Słowa Bożego, rozważa Je w sobie, pozwala Mu dojrzewać.

Św. Jan Chrzciciel przygotowując drogę dla Pana, czuwał nad każdym drobiazgiem, nie zmarnował danego mu czasu, aby głosić Prawdę, wzywać do nawrócenia i pokuty. Czynił to aż do śmierci męczeńskiej. Chcemy wpatrywać się  w postać św. Jana abyśmy dziś mogły usłyszeć Jego wołanie    i poddać się tej przemianie:  „Prostujcie ścieżki życia”.

Panie Jezu, w tym naszym adwentowym trwaniu na modlitwie, dzięki Duchowi Świętemu pragniemy wynagradzać Twemu Sercu zniewagi wyrządzone przez profanację miejsc Twej sakramentalnej Obecności, symboli religijnych, czynną agresję wobec kapłanów i wiernych świeckich, wszelkie świętokradzkie hasła i czyny, masową apostazję szczególnie w ostatnim czasie. Te czyny są jak zimny żłób dla małego, nowonarodzonego Dziecka, jak twarde drzewo krzyża dla Skazańca.

Jednak Ty Jezu, pragniesz przyjść do nas, do naszego świata tak Tobie nieprzyjaznego. Wsłuchujmy się w Słowo Boże, aby poznać Boga takiego, jakim jest naprawdę.

Przez uczestnictwo w Liturgii Godzin, dzięki Duchowi Świętemu, jak ze źródła spływa na nas łaska i dokonuje się uświęcenie nas w Tobie Chryste oraz uwielbienie Boga. Amen

IV TYDZIEŃ ADWENTU

Panie Jezu, Ty sam zapraszasz nas do czuwania z Tobą w tym ostatnim tygodniu Adwentu, abyśmy nie ulegli pokusie zła i nieustannie trwali w Twojej Obecności, uczyli się słuchać z uwagą Bożego Słowa, szczególnie tak hojnie udzielanego nam przez Kościół w liturgii.

Ty Panie, nawiedzasz nas w tym Słowie, jak nawiedziłeś w Nazarecie Dziewicę Maryję obwieszczając Jej Słowo – Swego Syna, który przyjdzie na świat dopiero po wypowiedzeniu Jej  fiat.

Matko Jezusa, ucz nas takiego zaufania Bogu i wsłuchiwania się w Jego głos, aby stale być gotowym do służby, do stania się naczyniem do dyspozycji Boga, którym On sam będzie mógł zadysponować, kiedy zechce.

Zatem z Tobą Maryjo, w Duchu Świętym pragniemy uwielbiać Boga za jego łaski dane nam w tym trudnym czasie pandemii, w tych jesienno-zimowych szarugach.

Uczestnicząc w Liturgii Godzin pragniemy dotknąć jej istoty: oddać Bogu chwałę, „doświadczyć tej świętej wymiany i dialogu między Bogiem, który zbawia i uświęca a człowiekiem, który odpowiada na działanie Boga aktami kultu i całym życiem przez Boga uświęconym”. Amen