3 listopada zakonne rodziny franciszkańskie ofiarują swoje modlitwy i liturgię Eucharystii w intencji tych zmarłych, którzy poszli śladami św. Franciszka z Asyżu, Serafickiego Patriarchy i Ojca. Modlimy się również za zmarłych rodziców, krewnych i dobrodziejów całej rodziny franciszkańskiej.

MODLITWA

Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, zmiłuj się nad zmarłymi naszymi braćmi, siostrami, krewnymi i dobrodziejami, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie i daj im udział w radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna twojego, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen