W dniach 4-5 września 2020 roku miała miejsce pielgrzymka autokarowa zorganizowana przez siostry Franciszkanki z Kozienic do sanktuariów Warmii: Świętej Lipki, Stoczka Klasztornego i Gietrzwałdu. Pielgrzymka ta pierwotnie miała odbyć się w końcu maja. Nie doszła do skutku z powodu pandemii. Niemalże do ostatnich dni nie wiadomo było czy uzbiera się odpowiednia liczba osób, żeby mogła się odbyć. Ostatecznie wybrały się  24 osoby, w tym 4 siostry.

W piątek o godz. 6.00 rano z modlitwą i śpiewem Godzinek wyruszyliśmy  z Kozienic. Około południa dotarliśmy  do Świętej Lipki, uroczego miejsca położonego wśród lasów i jezior mazurskich,  łączących się w pobliżu z Warmią. Tu zwiedziliśmy miejsce kultu i niezwykle ciekawe muzeum, wysłuchaliśmy koncertu organowego urozmaiconego ruchem figur i instrumentów, mieliśmy czas na modlitwę indywidualną, i około 15-tej wyruszyliśmy w dalszą drogę odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Drugim miejscem naszego pielgrzymowania był Stoczek Klasztorny. Zabytkowy kościół wraz z obiektem klasztornym kryją w sobie cenne skarby dalszej i bliższej historii tych ziem i ludzi, którzy zostawili tu swój ślad, a o których opowiedział nam z niezwykłą pasją Ks. Kustosz Sanktuarium Maryi Matki Pokoju. Najważniejszą dla nas Osobą związaną z tym miejscem jest oczywiście Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, którego Beatyfikacja miała dokonać się w tym roku … W Stoczku Klasztornym był więziony prawie rok, w niezwykle surowych warunkach, w odosobnieniu i zimnie klasztornych murów. Tu powstała spora część „Zapisków więziennych”, w których opisał trudne doświadczenia i zawarł wiele głębokich przemyśleń. W Stoczku uczestniczyliśmy w wieczornej Mszy świętej, tu też nocowaliśmy w klasztorze Księży Marianów.  Rano, po obfitym śniadaniu i błogosławieństwie Księdza Kustosza wyruszyliśmy w dalszą drogę.

Aby skorzystać jak najwięcej, w autokarze pogłębialiśmy naszą wiedzę o miejscach do których zdążamy. Między innymi pielgrzymi dowiedzieli się o roli Błogosławionego Honorata Koźmińskiego w szerzeniu informacji dotyczących objawień i kultu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Gietrzwałd, niewielka wioska z kościołem w stylu gotyckim, jest miejscem jedynych w Polsce objawień zatwierdzonych przez Kościół. Uczestniczyliśmy we Mszy św. godz. 12.00, mieliśmy czas na modlitwę i odwiedzenie miejsc związanych z objawieniami i kultem Pani Gietrzwałdzkiej.

W domu Pielgrzyma zjedliśmy obiad. Ze względu na załamanie się pogody i nadciągające burzowe chmury nie odprawiliśmy wspólnej Drogi Krzyżowej w plenerze, ale wzięliśmy udział w Koronce do Miłosierdzia Bożego w Bazylice. Drogę Krzyżową rozważaliśmy w autokarze w drodze powrotnej. Był też czas na dzielenie się wrażeniami i świadectwami swojej wiary. Wszyscy pielgrzymi byli zgodni, że ten czas był niezwykle owocny i z pewnością na długo pozostaną w sercach głębokie przeżycia związane z odwiedzanymi miejscami.

s. Anna S.