„Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami,
Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.”

Słowami Litanii do św. Jana Pawła II Wspólnota Sióstr z Wilczej rozpoczęła świętowanie Jego 100.urodzin. W niedzielę, 17 maja 2020r., o godz. 20.00 Siostry spotkały się na adoracji przy Relikwiach Papieża Polaka aby dziękując za dar Jego życia prosić za Jego  wstawiennictwem o Miłosierdzie Boże dla całego świata, o ustanie pandemii koronawirusa, o pokój dla świata i za naszą Ojczyznę a szczególnie za tych, którzy sprawują i będą sprawować w Niej władzę. Tajemnice bolesne Różańca świętego w swoich krótkich rozważaniach pozwoliły na towarzyszenie Jezusowi w „Getsemani – godziny modlitwy napiętej jak struna, Jego  synowskiej rozmowy z Ojcem.” Dane nam było choć w części zrozumieć, że jesteśmy pokoleniem wezwanym do opowiedzenia się za tym „Człowiekiem ukoronowanym cierniem. I to nie tylko słowem ale także czynem”. Ta świadomość przynagla nas w błaganiu: „Jezu, przez Twoja mękę i śmierć przebacz nam grzech, mocą Twojego Ducha odnów oblicze ziemi”. Adorację zakończyłyśmy wspólnym Apelem Jasnogórskim. 

W poniedziałek, 18 maja, o godz. 7.00 została odprawiona przez miejscowego kapelana ks. Ryszarda Msza św. przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II za służby medyczne posługujące wszystkim zakażonym korona wirusem, prosząc o łaski im potrzebne i o dar nieba dla tych, którzy zmarli z powodu zarażenia posługując chorym. W homilii ks. Kapelan zauważył, iż cieszymy się, że mamy takiego Orędownika w niebie, że żyliśmy w tych czasach, że mogliśmy na Niego patrzeć, dotykać… Za Jego wstawiennictwem powinniśmy prosić, aby Duch Święty odnowił moje oblicze, oblicze mojej działalności, mojego życia abym i ja był takim czytelnym świadkiem, takim czytelnym znakiem dla współczesnego świata.