Czy wiesz coś o “ruchu Honorackim”? Wywodzi się on od jego założyciela kapucyna Ojca Honorata Koźmińskiego. Zakładane przez niego ukryte zgromadzenia zakonne  obejmowały swoją działalnością wiele dziedzin życia społecznego i pod szyldem różnych instytucji oraz stowarzyszeń dobroczynnych rozszerzały działalność apostolską i społeczną w środowiskach miast i wsi. Cały „ruch Honoracki” wychodził naprzeciw potrzebom społeczeństwa żyjącego w sytuacji niewoli narodowo – religijnej i przemian społecznych zachodzących w Europie w drugiej połowie XIX wieku. Do tego ruchu należy również nasze Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. 26 kwietnia 1882 roku przyjmuje się za jego początek. W tym roku obchodzimy już 138 rocznicę jego założenia…

Czytaj więcej o historii…

A dzisiaj niektóre siostry na pierwszej linii frontu:

I niosą nadzieję…