Niedziela Słowa Bożego

LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA APERUIT  ILLIS, W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO 1.«Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z osta [...]