Głosić.. dzielić się…

20 października 2019 dzięki serdecznej gościnie Księdza Henryka Ocha, który jest kapłanem bliskim sercu wielu z naszych sióstr, Proboszcza jednej z parafii w Radzyniu Podlaskim p.w. Św. Anny i błogosł [...]