Dnia 13 października 2019 r. w naszym  domu zakonnym w Podkowie Leśnej odbyło  się poświęcenie popiersia Matki Założycielki  Kazimiery Gruszczyńskiej, wykonanego według projektu prof. Stanisława Słoniny. 

Wydarzenie było  zapowiedziane w poprzednią niedzielę  w czasie każdej Mszy świętej przez  s. przełożoną Teresę Toczydłowską, z podaniem  informacji o możliwości składania próśb, które Parafianie  chcieliby powierzyć Panu Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożej  Matki Kazimiery. 

W    niedzielę   13 października   w ramach homilii podczas mszy świętych siostry  przedstawiały wiernym postać Założycielki. Po każdej liturgii kapłani i parafianie przechodzili na posesję sióstr na wspólną modlitwę o beatyfikację Sługi Bożej. Mieli także możliwość  zapoznać się bliżej z Jej postacią poprzez foldery , obrazki i książki, przygotowane przez siostry oraz złożyć przyniesione intencje. Po mszy świętej o  godzinie 13 ks. proboszcz Wojciech Osial poświęcił wizerunek Matki Kazimiery w obecności licznie zebranych wiernych i przybyłych  na tę uroczystość sióstr franciszkanek wraz z przełożoną generalną zgromadzenia – m. Anną Jakubowską i członkiniami zarządu, a także siostrami służkami, klaweriankami i terezjankami   mieszkającymi w Podkowie Leśnej

Okazało  się, że około  300 osób złożyło  kartki z prośbą o  modlitwę,  w intencjach nie tylko osobistych,  ale też za bliskie im osoby, za kapłanów   i za Ojczyznę. Wszystkie te wzruszające prośby  i błagania kierowane z zaufaniem  złożone były na ołtarzu w czasie Eucharystii w dniu 24  października i będą składane w każdym kolejnym miesiącu. Ponadto,  w tych intencjach siostry modlą się każdego dnia, prosząc o wstawiennictwo  swą Założycielkę.