„Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.”
Ps.118

Dnia 4 października 2019 r. w Warszawie o godz. 11.00 w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Wilczej 7 odbyła się uroczystość jubileuszowa sześciu sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Dziękowaliśmy Bogu za dar powołania do naszego Zgromadzenia sióstr: Anny W. i Beaty K., które obchodziły 25-lecie ślubów zakonnych; sióstr: Krystyny G., Heleny M. i Eugenii D., obchodzących 50-lecie ślubów o raz s. Marii K. obchodzącej 60-lecie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył  o. Bożysław Timoszyk OFM w koncelebrze z ks. kapelanem Ryszardem Gołąbkiem SAC i ks. Jackiem Wierzbą SAC. O. Bożysław w wygłoszonej homilii powiedział, że dzisiaj chcemy podziękować Jezusowi, za to , że powołał nasze drogie kochane siostry jubilatki do tego Zgromadzenia. „Stajemy w zachwycie i z dziękczynieniem, że Bóg tak cudownie działa. Stajemy w zachwycie wobec tajemnicy naszego powołania”. Mówiąc o powołaniu Ojciec zauważył, że zawsze jest ono wielkim darem Boga. W naszym powołaniu są fakty, które nas zadziwiają. Jeden to nasze powołanie, to to, że Jezus właśnie nas powołał, spojrzał na nas z miłością, takim spojrzeniem, któremu trudno było się oprzeć. Drugi fakt zadziwiający to to, że powołał nas na drogę seraficką, drogę naśladowania św. Franciszka. I chociaż nie jest to łatwe, Ojciec zachęcał jubilatki do spojrzenia na swoje życie tak, jak to uczynił św. Franciszek przed swoją śmiercią, zachęcając braci, aby na nowo zaczęli służyć Bogu, bo dotąd „nic nie uczyniliśmy dobrego lub uczyniliśmy bardzo mało.”. Bóg wciąż daje nam szansę, bo daje nam czas, nową „kartę”, którą można zapisać od nowa. Homilię Ojciec zakończył cytując słowa psalmu responsoryjnego dedykując poszczególne zwrotki jako życzenia – dla srebrnych jubilatek: „Zachowaj mnie Boże, bo chronię się do Ciebie, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.”, dla złotych: „Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.” I dla diamentowej: „Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie, i wieczne szczęście po Twojej prawicy.” Dodając, że życzy Siostrom Jubilatkom i wszystkim tu zgromadzonym, abyśmy po zakończeniu naszego życia wszyscy razem znaleźli się w niebie w rodzinie serafickiej. W uroczystości wzięły udział Matka Generalna Anna Jakubowska i Siostry Franciszkanki od Cierpiących z różnych domów Zgromadzenia oraz przyjaciele z sąsiedztwa. Siostrom Jubilatkom życzymy spełnienia życzeń skierowanych do nich przez Ojca oraz, by łaska Boża i Boże błogosławieństwo towarzyszyły im na dalszej drodze życia, drodze z Bogiem i ku Bogu.