Bracia z Honoratianum zapraszają:

Sesja IV: Modlitwa zza zamkniętych drzwi z bł. Honoratem Koźmińskim [zob. J 20,19]

Tematem przewodnim IV sesji będzie zagadnienie wewnętrznych blokad, czyli to wszystko co nas blokuje w kontakcie z Bogiem. Głównym obrazem będą zamknięte drzwi. One symbolizują wewnętrzny stan człowieka wycofanego do bezpiecznego miejsca w sobie samym. Za zamkniętymi drzwiami możemy poczuć się bardziej spokojniej. Mieć poczucie, że tu nic nam nie zagraża i nikt nas nie znajdzie. To miejsce – za zamkniętymi drzwiami, daje nam chwile wytchnienia i spokoju. Ale też sprawia, że odgradzamy się od świata którym nie możemy swobodnie się cieszyć.

Odnaleźć swoje zamknięte drzwi.

Naszym celem będzie odnalezienie w sobie zamkniętych drzwi. Rozpoznanie i nazwanie tego, co nam przeszkadza w otwarciu się na Boga, a zarazem na świat i drugiego człowieka.

Odnaleźć siebie za zamkniętymi drzwiami.

Spotkanie się z samym sobą, który pozostaję w bezpiecznym ukryciu, aby zacząć się modlić do Boga. Zapraszać Go, aby On wszedł do mnie, mimo zblokowania, wycofania i nieumiejętności poradzenia sobie z tą sytuacją. I aby mnie wyprowadził na zewnątrz, do życia. Jest to otwarcie się na nową siłę płynącą z Jego łaski. Odblokowujemy się Jego mocą.

Wolny, choć zamknięty

Zza muru klasztornej klauzury zakładał zgromadzenia zakonne. Zza muru rządowych zakazów towarzyszył ludziom w poszukiwaniu duchowego życia. Zza własnych murów zbudowanych z cegieł kompleksów, wstydu, poczucia winy przeżywał bezsilność wobec kłamstwa, manipulacji, niezrozumienia. I przeżył, bo nosił w sercu nadzieję, że wszystkie te mury runą. Błogosławiony Honorat Koźmiński.

Postawy które będziemy w sobie rozwijać:

  • Rozpoznawanie i przyjmowanie, oczekiwanie i zaufanie.
  • Nie walczymy sami z zamkniętymi drzwiami, bo wierzymy, że On ma moc je otworzyć Swoją miłującą obecnością w sposób łagodny i bezpieczny.
  • Nie krytykujemy się za wycofanie i brak sił, ale z miejsca naszego ukrycia zaczynamy się modlić.
  • Dajemy sobie prawo do ukrycia się z lęku przez zagrożeniami. Akceptujemy nasze ludzkie ograniczenia.
  • Uczymy się czerpać siłę z naszego bezpiecznego miejsca i świadomie z niego korzystać.

Zapraszamy Cię do uczestnictwa w IV Sesji Szkoły Modlitwy Nieustannej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Podczas każdej sesji zachowujemy milczenie, w którym znajdujemy przestrzeń na dzielenie się własnym doświadczeniem we wspólnocie i w rozmowach indywidualnych.