W dniach 25-29 czerwca 2019 roku w Domu Głównym w Warszawie odbyła się XVI Kapituła Generalna w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących pod hasłem ŻYCIE WE WSPÓLNOCIE MIEJSCEM WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI.  W czasie Kapituły dokonano wyboru nowej Matki Generalnej oraz nowego Zarządu Zgromadzenia. Kapituła miała charakter wyborczy jednakże poruszono na niej wiele problemów i wyzwań przed jakimi stoi Zgromadzenie w obecnym czasie. Dzień poprzedzający Kapitułę był dniem modlitwy i postu, a przewodniczył mu ks. Tomasz Łukasiuk. W kolejnych dnia siostrom zgromadzonym na Kapitule towarzyszył ks. Robert Ogrodnik odprawiając codziennie Mszę św. i głosząc Słowo Boże. Wyboru Matki Generalnej dokonano w Uroczystość głównej Patronki Zgromadzenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Została nią siostra Anna Jakubowska. W skład nowego zarządu weszły:

  1. s. Bernadeta Wajda – I Radna Generalna i Wikaria Generalna,
  2. s. Ewa Gliwa – II Radna Generalna,
  3. s. Lucyna Czermińska – III Radna Generalna,
  4. s. Jolanta Milanowska – IV Radna Generalna,
  5. s. Joanna Gędek – Sekretarka Generalna,
  6. s. Grażyna Machowska – Ekonomka Generalna.

W czasie Kapituły towarzyszyły siostrom Pismo św., Konstytucje Zgromadzenia, relikwie św. Ojca Franciszka i św. Klary, św. Kazimierza Królewicza, bł. Ojca Honorata Koźmińskiego oraz Koronka do 7 Boleści Matki Bożej należąca do Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej  wniesione uroczyście na salę obrad przy rozpoczęciu Kapituły. Siostry na rozpoczęcie Kapituły od ustępującej Przełożonej Generalnej otrzymały obrazy  Serca Pana Jezusa, a które zostały uroczyście poświęcone w piątek 28 czerwca tj. w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Także w piątek siostry wysłuchały referatu s. Lucyny Czermińskiej WSPÓLNOTA MIEJSCEM DOJRZEWANIA ŚWIĘTOŚCI. Kapituła zakończyła się w sobotę w Uroczystość dwóch wielkich Apostołów Piotra i Pawła. A po jej zakończeniu delegacja uczestniczek Kapituły nawiedziła grób Założycielki Zgromadzenia Sł. B. M. Kazimiery Gruszczyńskiej na warszawskich Powązkach.

Nowej Matce Generalnej Annie Jakubowskiej oraz nowemu Zarządowi Zgromadzenia życzymy, aby pod ich przewodnictwem nasze Zgromadzenie rozwijało się w pokoju i miłości na większą Chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i ku pożytkowi ludzi zwłaszcza chorych i cierpiących. Niech Pan nam błogosławi! A wszyscy Patronowie Zgromadzenia niech wypraszają potrzebne łaski.